Ak používate pelety ako hlavné krmivo, snažte sa použiť mix rôzne ťažkých peliet a krmivo vyklápať za jazdy, čím zakŕmite väčší priestor. Prikrmujte priebežne. Začnite s malým množstvom a postupne prikrmujte viac. Ak zarkrmujete pri krajoch napr. protiľahlých brehov, neponáhľajte sa, pomaly manévrujte s loďkou, aby ste nevyplašili ryby v plytkej vode.