LODKY.SK CUP 2021

LODKY.SK CUP – prvé loďkárske rybárske preteky

PROPOZÍCIE PRETEKOV
LODKY.SK CUP

Miesto konania pretekov Dolnobarský rybník v termíne od 27.10.2021-31.10.2021, t.j. 88 hodín s polčasom a výmenou stanovíšť.Maximálny počet tímov 18 ( 9 tímov chytá prvých 44 hod. na prednej časti jazera, 9 ďalších tímov chytá prvých 44 hod. na zadnej časti jazera), po 44 hod. dochádza k výmene tímov medzi prednou a zadnou časťou jazera, samozrejmosťou je losovanie miest pre obe časti jazera.Cena štartovného na tím je 360 € ( tím v zložení 2+1 pomocník rybár – je plnohodnotný člen ), štartovné 360 € je nutné uhradiť do 28.02.2021. Do 31.1.2021 majú prednostné právo registrácie členovia fb skupiny Carplounge RT4 Slovenskí a Českí používatelia loďky. V poradí v akom bolo zaplatené štartovné sa bude losovať poradie losovania. Minimálny počet pretekárov v tíme 2 !!!
___________________________________________________
Registrácia bude 100% prijatá až po uhradení štartovného.Priebežná súpiska tímov bude aktualizovaná na fb stránke lodky.sk: https://www.facebook.com/Lodky.sk + na fb skupine Carplounge RT4 Slovenskí a Českí používatelia loďky

Registrácia:

KONTAKT : +421 908 246 058
EMAIL : peter@lodky.sk
Na email zasielajte názov Teamu a mena pre registráciu.

****** C E N Y ******
1. cena 1500 € v hotovosti + poháre 2ks + vecné ceny od sponzora lodky.sk
2. cena 1100 € v hotovosti + poháre 2ks + vecné ceny od sponzora lodky.sk3. cena 600 € v hotovosti + poháre 2ks + vecné ceny od sponzora lodky.sk
4.-18. miesto – vecné ceny od spozora lodky.sk + spomienkový predmet
Najťažšia ryba = poukážka 200 EUR na nákup v e-shope lodky.sk. Sponzor preteku: doubLLe s.r.o.

Bodované budú len ulovené kapre a amure s váhou nad (9 kg vrátane)!!!Víťazom sa stane tím so súčtom celkovej hmotnosti 5 najväčších ulovených rýb (kapor, amur).!!!Vnadenia je možné peletami, boiliesom, partikel metod mix (bez obmedzenia veľkosti a množstva)!!!Ako nástrahu je možné použiť len peletu, boilies, pop-up boilies, zigrig (bez obmedzenia veľkosti)!!!Po zdolaní ryby nie je možne vyvážať prút pokiaľ nie je ryba ošetrená zasakovaná alebo šetrne pustená nazad do vody!!! (bude sa trestať žltou kartou)!27.10.2021 – 07:00 do 09:00 prezenčka, občerstvenie raňajky
27.10.2021 – 09:00 do 09:30 losovanie miest
27.10.2021 – 09:30 do 12:00 rozchod na miesta, príprava lovných miest
27.10.2021 – 12:00 štart pretekov – 1. polčas
29.10.2021 – 08:00 koniec 1. polčasu, následne presun na hlavné stanovište ( rozhodcovske , stred jazera , most )
29.10.2021 – 09:30 do 10:30 losovanie miest, občerstvenie
29.10.2021 – 10:30 do 13:00 rozchod na miesta, príprava lovných miest
29.10.2021 – 13:00 štart pretekov – 2. polčas
31.10.2021 – 09:00 koniec 2. polčasu, následne presun na hlavne stanovište ( uvodne losovanie )
31.10.2021 – 11:00 záverečné vyhodnotenie, občerstvenie ( guľáš, chlieb, minerálka, kofola)1. Vnadenie je povolené len zavážacou loďkou a to peletami a boiliesom (bez obmedzenia veľkosti a množstva.). Method mix, partikel, stick mix sú tiez povolené. PVA povolené.
2. Ako nástrahu je možné použiť len peletu, boilies, pop up boilies, zigrig (bez obmedzenia veľkosti). Nie je povolené použiť ako nástrahu kukuricu , tigrí orech, akýkoľvek partikel a napodobeninu kukurice a tigrieho orechu!!! Nie je povolene klasické krmítka a feederové krmítka. Len olová alebo kamene. Nástrahu je povolené len vyvážať zavážacou loďkou. Zákaz nahadzovania.3. Použitie pasty je povolené tak isto natlačiť cesto na olovo.
4. Maximálna dĺžka koncovej montáže bez obmedzenia.
5. Maximálny počet prútov na tím 2+2 prúty.
6. Používanie člnu len v prípade uviaznutia kapra v prekážke (záchranná vesta nutná).
7. Sonarovanie povolené počas celého priebehu pretekov.
8. Používanie vznetových motorov a agregátov je zakázané, používať sa môžu len elektromotory.9. Zdolávanie je povolené len z brehu.
10. Používanie veľkého kaprového podberáku je povinné, minimálne 100 x 100 cm.
11. Používanie vaničiek pod ryby je povinné!!! (Podložky sú zakázané!!!).
12. Každý team musí mať minimálne 5x sak na prechovávanie rýb (len husto tkané!!!). Jeden sak slúži na prechovanie 1 ryby!!!
13. Organizátori si vyhradzujú právo kedykoľvek kontrolovať dodržiavanie týchto predpisov.
14. Kŕmenie je možné len zavážacou loďkou.
15. Lovné miesta budú označené bójkami, tento priestor ja zakázané opustiť okrem prípadu zdolávania ryby v susednom sektore.
16. Povinné je používanie dezinfekčných prostriedkov na ryby.(budem kontrolovať).
17. Každý účastník je povinný dodržiavať pokyny organizátorov.
18. V sporných prípadoch a otázkach rozhodujú organizátori.
19. Losovanie bude dvojkolové. V prvom kole tímy budú ťahať lovné miesta podľa poradia uhradenia zálohy/ platby. Hodiť naspäť vytiahnuté číslo nie je možné.
20. Jazero bude rozdelené na dva sektory.
21. Pretekov sa môže zúčastniť maximálne 18 tímov.
22. V prípade nepriaznivého počasia organizátori majú právo zakázať používanie člna v z dôvodu zdravia a bezpečnosti – v krajnom prípade môžu byť preteky aj pozastavené na neurčitú dobu.
23. Nekultúrne správanie sa v dôsledku nadmerného požitia alkoholu môžu organizátori trestať vylúčením z pretekov! Dôvodom vylúčenia môžu byť nasledovné: umiestňovanie bójky mimo sektoru, neslušné správanie sa k ostatným účastníkov a agresívne chovanie voči účastníkom a rybám!
24. Sú povolené svietiace bójky .
25. Prijímanie návštev je možné denne od 8:00 do 18:00, motorové vozidlá návštevníkov musia byť odstavené pri rybárskom dome!
26. Zákaz svietiť na vodu silnými reflektormi do susedného sektoru!
27. Príjazd osobnými vozidlami k lovným miestam je povolený, za podmienok, že sa autá nemôžu používať počas rybolovu, parkovanie je povolené len na vyhradených miestach.
28. Po ukončení lovu je každý rybár povinný upratať svoje miesto a zanechať lovné miesto v poriadku! Platí to aj pre ohorky z cigariet !!!Filter z cigarety sa rozkladá v prírode niekoľko desiatok rokov.!!! (Budem kontrolovať!!!)
29. Bodované budú len kapre a amure nad 9 kg. (9kg vrátane)
30. Pri vážení musí byť prítomný člen susedného tímu!
31. Vylúčený môže byť tím, ktorý svoju rybu vyniesol zo svojho sektora alebo odovzdal niektorému ďalšiemu tímu!!!
32. Váženie bude prebiehať pribežne počas celej doby pretekov.
33. Pred zaplnením posledného prechovávacieho saku treba privolať rozhodcov.
34. Do bodovania sa zaráta aj ryba, ktorá bola ulovená pred koncom pretekov ale zdolávanie a podobranie sa uskutoční po ukončení pretekov do 20 min!!!
35. V prípade, že dva tímy budú mať výsledok s rovnakou hodnotou, prednosť bude mať tím, ktorý má najväčšiu rybu.
36. Počas pretekov sú pretekári povinní používať zadné olová (backleady), aby sme zabezpečili čo najvyrovnanejší priebeh pretekov.

Údaje o rybníku:
Dĺžka rybníka – 1,5km
Rozloha 18,5 ha.
Priemerná hĺbka vody 1,5 -2 m
Dno vodnej plochy je prevažne bahnité.
Vzdialenosť medzi lovnými miestami 50-60m
Chytá sa len z jednej strany rybníka
Sú vybavené miesta pre parkovanie a bivakovanie a zakladanie ohňa.
Palivové drevo si každý zabezpečí sám.
Člny sa počas pretekov poskytujú bezplatne.(kto nebude mať su na každom lovnom mieste).
Bójky, ktoré označujú hranice lovných miest nesmú sa premiestňovať.
Každý účastník je povinný dodržať pokyny organizátorov pretekov.
Nedodržanie pravidiel, zlé zaobchádzanie s rybami môže viesť k okamžitému vyradenie zo súťaže ak sa o tom dozvie organizátor na návrh rozhodcov.
Škody spôsobené počas pretekov nesprávnym zaobchádzaním zariadenia a rybami (člny, nádoby na smetie, stromy ) hradí nájomca a následne škodca!!!
Počas pretekov zdolávanie rýb uviaznutých v rákosí je povinné vykonať z člnov.
Každý tým zúčastňujúci sa pretekov musí mať : 2 vaničky pre ryby alebo vaničky na nohách, aspoň 5ks husto tkaných prechovávacích sakov.
Prenájom vaničky je možne za 20€ na rybníku na dobu preteku.
Každá ryba nad 12kg je okamžite vážená, ryby pod 12kg sa odkladajú do predpísaných prechovávacích sakov po jednom.
Organizátor je povinný zabezpečiť dostatočný počet rozhodcov ( minimálne 3 osoby).
Používať sa môžu háčiky s protihrotom.
Pretekári môžu parkovať na lovných miestach.
Návštevy rybárov nemôžu parkovať na lovných miestach.
Môžu len pri rybárskom dome.
CHYTANIE DRAVCOV NA ŽIVÚ RYBKU JE PRÍSNE ZAKÁZANE!!!
Prípadne otázky, návrhy a postrehy mi posielajte na mail
peter@lodky.sk
Počas pretekov sa bude robiť online prenos na FB.

KONEČNÁ SÚPISKA PRETEKOV 🔥👊👇

1 – CARPIO team – Ivan Piroš, Pavol Kóňa
2 – CARP team DELUXE – Vladimír Novický, Oliver Novický
3 – Carp Team Čerešnári – Marek Novák, Martin Novák, Pavol Backa
4 – CT Provokatéri – Miroslav Bršel, Peter Zajíček, Ján Skladaný
5 – Gardner & LODKY.SK team – Peter Kováč, Marián Užák
6 – Splashbaits SK – Martin Kavický, Ivan Brbúch
7 – EmersFish SK – Tomáš Volanský, Petr Abschneider
8 – LeonFish team – Ladislav Bitto, Peter Nagy
9 – PP CARP – Ľubomír Hadbavný, Anton Kohút
10 – Team Fortuna -Juraj Trulman, Martin Rybárik
11 – Dr. Baits -Patrik Bakuš, Pavol Lovci (L)
12 – Tittus team -Dušan Šišmiš, Terézia Šišmišová
13 – MANo Carp Team -Marek Gubica, Norbert Lovász
14 – CT Gardner – Tony Strnád, Mišo Moravčík (L)
15 – M&M rt4 Team – Martin Baláž, Martin Havlíček
16 – Family carp team – Petr Novak, Matej Zsindely (L)
17 – LuxCarp team – Lukáš Benech, Milan Forro (L)
18 – L&J Pirkobaits Slovakia – Lukáš Výbošťok, Jozef Výbošťok (L)