Mapy

Projekt lodky.sk sa okrem predaja zavážacích lodiek a príslušenstva venuje mapovaniu vodných plôch na Slovensku, ale aj v zahraničí. Máme za sebou niekoľko zmapovaných jazier a pred nami ďalšie výzvy v podobe známych i menej známych revírov.

ČO je výsledkom našej práce:

  • detailná hĺbková mapa s vrstevnicami a farebnou škálou podľa požiadaviek zákazníka
  • mapa tvrdosti dna, ktorá definuje mäkké a tvrdé miesta na dne jazera
  • side-scan mozaika vytvorená pomocou sonaru Humminbird, ktorá poskytuje verný obraz o útvaroch, prekážkach a pod. na dne
  • export do google máp, ktorý umožní prezeranie máp na tabletoch, mobilných telefónoch a pod.
  • google earth animácia na dotvorenie celkového obrazu o revíre

Hĺbková mapa

Mapa tvrdosti dna

Side-scan mozaika

Google maps

Google Earth

Prezentačné videá

KTO využije naše mapy:

  •  v prvom rade rybári, ktorým mapa uľahčí orientáciu nie len na vode, ale aj na brehu (vyznačenie ciest, lovných miest, sociálnych zariadení a pod.)
  • majitelia súkromných rybníkov ako pridanú hodnotu pre svojich zákazníkov
  • geodetické spoločnosti pri zameriavaní na vodných plochách a pod.

Ukážky našich máp