Mapy

Projekt lodky.sk sa okrem predaja zavážacích lodiek a príslušenstva venuje mapovaniu vodných plôch na Slovensku, ale aj v zahraničí. Máme za sebou niekoľko zmapovaných jazier a pred nami ďalšie výzvy v podobe známych i menej známych revírov.


ČO je výsledkom našej práce:
– detailná hĺbková mapa s vrstevnicami a farebnou škálou podľa požiadaviek zákazníka
– mapa tvrdosti dna, ktorá definuje mäkké a tvrdé miesta na dne jazera
– side-scan mozaika vytvorená pomocou sonaru Humminbird, ktorá poskytuje verný obraz o útvaroch, prekážkach a pod. na dne
– export do google máp, ktorý umožní prezeranie máp na tabletoch, mobilných telefónoch a pod.
– google earth animácia na dotvorenie celkového obrazu o revíre


Hľbková mapa
Mapa tvrdosti dna
Side-scan mozaika
Google maps Google Earth Prezentačné videá

 KTO využije naše mapy:
– v prvom rade rybári, ktorým mapa uľahčí orientáciu nie len na vode, ale aj na brehu (vyznačenie ciest, lovných miest, sociálnych zariadení  a pod.)
– majitelia súkromných rybníkov ako pridanú hodnotu pre svojich zákazníkov
– geodetické spoločnosti pri zameriavaní na vodných plochách a pod.Ukážky našich máp

Veľký Cetín
« 2 z 5 »