fbpx

Tipy pre efektívne zavážanie

  1. Ak používate pelety ako hlavné krmivo, snažte sa použiť mix rôzne ťažkých peliet a krmivo vyklápať za jazdy, čím zakŕmite väčší priestor.
  2. Prikrmujte priebežne. Začnite s malým množstvom a postupne prikrmujte viac.
  3. Ak zarkrmujete pri krajoch napr. protiľahlých brehov, neponáhľajte sa, pomaly manévrujte s loďkou, aby ste nevyplašili ryby v plytkej vode.

 1. Na vodách pod stálym rybárskym tlakom skúste použiť minimálne množstvo krmiva. Častokrát je len táto taktika zárukou úspechu.
 2.  Pre presné vytýčenie lovného miesta použite marker plaváky. Ich osadenie trvá niekedy dlhé hodiny, ale je to dobre investovaný čas.
 3. Nechytajte na miestach, kde viete, že sa kapre môžu zamotať do prekážok. Päť záberov a ani jeden kapor na brehu môže znamenať, že chytáte práve na takomto mieste.
 4. Buďte ohľaduplní k ostatným rybárom. Nevyvážajte na miesta, kde lovia ostatní rybári.
 5. Pri vyvážaní preklopte cievku navijáka, čím zabránite zamotaniu vlasca.
 6. Pri vyvážaní držte prút pevne v rukách.
 7. Pred vyklopením krmiva na želanom mieste kolmo zdvihnite prút, vytvorte previs na vlasci. Toto zabezpečí, že návnada bude padať vertikálne na dno.
 8. Pri používaní sonaru udržujte pomalú stabilnú rýchlosť. Takto získate vernejší obraz o reliéfe dna.
 9. Pri používaní splietanej šnúry dbajte o to, aby ste s loďkou nekrižovali šnúru, aby sa nezamotala do vrtúľ.
 10. Po vyvezení montáže navigujte loďku na otvorenú vodu. Dotiahnite vlasec, nastavte swingre a až potom navigujte loďku k brehu. Neminiete tak záber, ktorý môže prísť práve vtedy, keď to najmenej čakáte.